Skalfasader

Skalfaser är ett tunt skall gjort av porslin eller kompositplast. De framställs individuellt för varje tand och fästs på utsidan av tanden där de sedan sitter permanent.
Orsaken till att använda sig av skalfasader är ofta avslagna, gropiga, slitna eller starkt missfärgade framtänder. Man kan även använda sig av skalfaser vid felställningar som är besvärliga att åtgärda med tandreglering.

Behandling med skalfasader ersätts inte av försäkringskassan.

Tandläkare Sylvia Tomala
Narvavägen 12, 3 tr, 115 22 STOCKHOLM

Tel: 08-611 94 11

Design: JT Solutions