Skalfasader

Skalfaser är ett tunt skall gjort av porslin eller kompositplast. De framställs individuellt för varje tand och fästs på utsidan av tanden där de sedan sitter permanent.
Orsaken till att använda sig av skalfasader är ofta avslagna, gropiga, slitna eller starkt missfärgade framtänder. Man kan även använda sig av skalfaser vid felställningar som är besvärliga att åtgärda med tandreglering.

Behandling med skalfasader ersätts inte av Försäkringskassan” om Du inte har skador på de tänder du vill ändra utseendet på.

Tandläkare Sylvia Tomala
Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm

Tel: 08-556 82 000

Design: JT Solutions