Tandläkarskräck

Tandläkarskräck kan man ha av olika orsaker, oftast beror det på att man tidigare varit utsatt för en situation hos tandläkaren som man upplevt som mycket obehaglig eller smärtsam. Och man vill aldrig mer utsätta sig för ett tandläkarbesök. Tyvärr är inte naturen alltid så vist ordnad att man kan undvika det. Man kan drabbas av skador eller smärta som till slut påkallar ett tandläkarbesök.

Lyckligtvis har vi idag olika sätt att hjälpa till med i den situationen. Vad som behövs för att man skall klara av att ta emot den tandvård som erfordras, diskuterar vi från fall till fall tillsammans med patienten.

Det kan handla om allt mellan att se till att bedövningen tar ordentligt till att vi ger narkostandvård. Det är du som patient som får tala om för oss vad du känner krävs för att du skall klara av att ta emot den vård du behöver.

Vad vi behöver för att kunna hjälpa dig är att du vågar besöka oss för åtminstone en liten undersökning så att vi vet vad vi har att diskutera… Du behöver aldrig skämmas för att du är rädd och du behöver aldrig skämmas för att du har skador i tänderna! Men du är välkommen att våga besöka oss för att fixa problemet!

Tandläkare Sylvia Tomala
Löjtnantsgatan 8, 115 50 Stockholm

Tel: 08-556 82 000

Design: JT Solutions